Connected Farm™ süsteem

naujienos5Connected Farm™ süsteem võimaldab näha reaalajas põllul töötava tehnika asukohta ja näidikute andmeid, edastada andmeid Trimble’i navigatsiooniseadmest büroos olevasse arvutisse ja isegi teostada andmevahetust põllul töötavate Trimble’i navigatsioonisüsteemide vahel, Trimble’i GPRS modemite abil, mida kasutatakse koos Trimble’i navigatsiooniseadmetega,  RTK VRS muudatuste vastuvõtmiseks.

In Archive