Mapping

farm_MappingLogo2

farm_1

Farm Works™ Mapping tarkvaral on nii põhi- kui ka parandatud kihtide juhtimisfunktsioonid, mis aitavad korraldada põldude sissekannete süsteemi. Võimaldab paindlikult korraldada erinevat tüüpi tehniliste seadmete lahendusi ning pakkuda juhtimislahendusi, juhindudes teabest, mis on saadud toodangu koguste, mulla tüübi, mulla uurimistulemuste jne kohta.

.

.

mapping1

Istutamine

  • Vaadake ja analüüsige istutamisjaotuste kaarte. Looge manuaalselt erinevat liiki kaarte või kandke nad üle täpseimast tehnilisest põllumajandusseadmest.
  • Trükkige toodangu kohta aruanded, milles esitatakse kokkuvõte iga taimeliigi tulemustest Teie ettevõttes.

.

mapping2

Väetamise kaardid

  • Kasutage mulla tüüpide ja saagikuse koguste kaarte või muid andmeid, et lihtsasti luua muutuvate väetamiste kaarte.
  • Vaadake üle ja trükkige toodete kokkuvõtteid, et näeksite üldkogust, mida on vaja töö lõpetamiseks, ning umbkaudseid kulunorme.

Kasutage valemeid, et luua muutuva kulunormiga väetamise kaarte.

 

.

mapping3

Saagikuse kaardid

  • Täiendage liikide kaarte toodete koguste kaartidega, et saaksite määrata liikide tulemusi.
  • Arvutage välja mitme aasta saagikuse kaart, et näeksite jooksvalt põldude suuri ja väikseid tulemusi andvaid osasid.

Kalibreerige hiljem andmed saagikuse koguse kohta, et saaksite parandada kontrollseadme kalibreerimisvead.

.

.

mapping4

Orienteerumispiirid

Looge, redigeerige ja juhtige orienteerumise piirid populaarsetest navigatsioonisüsteemidest, ka kõik Trimble® navigeerimisseadmed.