LocTracker

loctrackerPaljud ettevõtted, mis omavad transpordiparki, otsivad lahendusi, mis tõstaksid töö efektiivsust ja vähendaksid transpordi kasutamisega seotud kulusid.

www.LocTracker.lt

Mis see on?

loctrackerstebejimas1_1

 • Transpordi jälgimine reaalajas
 • Liikumisajalugu
 • Sõidumaa aruanded
 • Kütusekulu aruanded
 • Töö- ja puhkeaja aruanded
 • Töörežiimi või liikumise trajektooride rikkumiste fikseerimine
 • Sõidulehte koostamine
 • Seadmete parameetrite aruanded: mootori tööaeg, temperatuur, uste avamine, jne …
 • Andmete edastamine transpordivahendis olevast arvutist
 • Suhtlemine juhtidega süsteemi abil
 • Võimalus anda jälgimisõigus ka teistele
 • Detailseimad globaalsed kaardid
 • Tabelid – võimalus eristada sõit päevasel ja öisel ajal, eristada mahasõidetud kilomeetrid riigiti. Efektiivne ennetav vahend, mis võimaldab vähendada võimalikke tõrkeid töös.

Miks see on kasulik?

 • Saate reaalajas teada, kus on ja mida teevad Teie transpordivahendid
 • Vähendate kütusekulu
 • Tõstate töötajate tööefektiivsust
 • Saate efektiivsemalt kasutada oma sõidukiparki
 • Saate optimaalselt planeerida ja kontrollida töid

Millised omadused?

Pidev jälgimine eriti detailsetes kaartides. LocTracker süsteemis kasutatakse detailseimaid globaalseid kaarte – Google Maps.

Informatsioon transpordivahendi täpse asukoha kohta edastatakse reaalajas süsteemi ja kuvatakse kaardile.

Kaardil saab valida jälgimiseks ühe või mitu transpordivahendit.

Süsteemis kuvatavad kaardid omavad kõiki vajalikke litsentse.

Asukoha ajalugu

loc2

LocTrackeri süsteemis saab igal ajal jälgida transpordivahendite liikumise ajalugu.

Kui vaatate ajalugu, näete valitud transpordivahendi liikumist valitud ajaperioodil. Ajalooaknas kuvatakse detailne liikumise aruanne, liikumise kiirus, vahemaa, liikumise ning seisuajad.

Kui vaadata liikumiste ajalugu, saab taastada liikumise ning seda animeerida.

.

.

Vahemaa, seadete tööaja ja kütusekulu aruanded. Teekonnalehed.

loc3

LocTrackeri süsteem edastab auto või mõne muu tehnika mahasõidetud vahemaa, seadmete (nt mootori või muude eriseadmete) tööaja, samuti kütusekulu aruanded valitud perioodi kohta. Aruannetes esitatakse mahasõidetud vahemaa ning seadmete tööaeg, kütusekulu valitud päeva või kogu perioodi kohta.

Ajaarvestus, et kontrollida, kui kaua ja kus oli mootor välja lülitatud / sisse lülitatud või kui kaua ja kus agregaat oli välja lülitatud/ sisse lülitatud.

Saab jälgida iga kuupäeva detailset aruannet. Kuvatakse aeg, millal alustati tööd, iga tööpäeva töö- ja sõiduaja algus- ja lõpuaeg, kuvatakse, kui pikk vahemaa maha sõideti, kui kaua kestis töö ning kus peatututi.

LocTrackeri süsteemis esitatakse aruanded kütusepaagis oleva kütuse taseme ning kütuse kulu kohta, kasutades arvuti pardakompuutri näitajaid või kütusepaagi andurit.

loc4

.

.

.

Tabelid

loc5

Funktsioon võimaldab pidada tööaja arvestust, eristada töötamist öösel ning tööd eri riikides.

 • Genereerides tabeleid, valitakse periood (nagu tavaaruande puhul), aga saab määrata ka minimaalse liikumiskiiruse, mis ajast loetakse, et transpordivahend liigub (jättes aruandest välja parklas või platsidel sõitmise jne).
 • Saab eristada ka öise liikumise, määrates ööaja tunnid. Sel juhul esitatakse andmed kogu ning eraldi ka öise režiimi kohta.
 • Saab valida sõiduajaloo riikide kaupa. Kuvatakse aruanne selle kohta, millises riigis ja mitu tundi sõideti (eraldi kuvatakse ka öine sõit).

.

Võimalus suhelda autojuhtidega

loc6

 • Funktsioon võimaldab suhelda autojuhtidega, saates teateid LocTrackerist otse ekraanile. Autojuht saab sõnumile vastata otse ekraanil. Vastus esitatakse LocTrackerisse.
 • Sõnumi saatmine autojuhi ekraanile.
 • Vastuse vastuvõtmine ekraanilt.
 • Kirjavahetuse ajalugu.
 • Ekraan veoautojuhtidele.
 • Ekraan juhatab veoautot vajalike teid pidi auto etteantud mõõtude järgi – laius, pikkus, samuti maksimaalne mass.

Võimalus väljastada lubasid

Kui omate partnereid, alltöövõtjaid või lihtsalt soovite näidata tellijatele, kuidas töötate, võite anda neile võimaluse jälgida Teie valitud transpordivahendeid teatud perioodil.

Süsteemis peab vaid ära märkima, milliseid transpordivahendeid ja mis perioodil lubate jälgida. Süsteem genereerib internetiviite, mille võite edastada tellijale.  Internetiviites sätestatud aja jooksul saavad tellijad jälgida Teie määratud transpordivahendeid.

Viide töötab ilma salasõnata. Kui soovite lõpetada transpordivahendite jälgimise, peate väljastatud loa kustutama.

Autojuhtide tööaja arvestus

loc7

Autojuhtide tööaja arvestus võimaldab näha sõiduaja parameetreid ja teavitusi võimalike rikkumiste kohta arvuti ekraanil kuvatavas tahhograafi imitatsioonis. Ajaarvestus kaugsõiduautojuhtide töö kontrollimiseks, tugineb Euroopa Komisjoni  määrusele „EC Drivers Hours 11 April 2007“.

Ajaarvestuses saab jälgida ka seda, kui kaua transpordivahend saab veel sõita enne järgmist puhkepausi. See võimaldab planeerida töid palju täpsemalt.

Internet tagab selle, et saate andmeid jälgida igal ajal ja igas kohas. Lisaks ei pea te kaartide uuendamiseks installima ühtegi eraldi programmi, seetõttu on palju lihtsam ja mugavam töötada. Eriti kokkuhoidlik telekommunikatsiooniressursside kasutamine minimaalsete kuludega võimaldab jälgida transpordivahendeid Leedu territooriumil ja väljaspool.

LocTracker ühildub tööde optimeerimise ja korraldamise süsteemiga LocLogistics

Süsteem võimaldab optimaalselt jagada tööd ettevõtte mänedžeride, autojuhtide ning muu kliente või objekte teenindava personali vahel. Süsteem jagab ja kavandab tööd nii, et iga töötaja jõuaks tööpäeva jooksul teha ära kõik temale ette antud tööd, et kõik kliendid või objektid oleks teenindatud õigeaegselt ja et ettevõte kasutaks kõigi ülesannete täitmiseks minimaalselt ressursse. Süsteem on seotud transpordikaardisüsteemiga LocTracker. Süsteem võimaldab kontrollida, kuidas teostatakse ülesandeid, ja teavitada kõrvalekalletest marsruudist ning graafikust.

LocTrackeri eelised

 • Kogemus – pikaajaline töökogemus ning suhtlemine Leedu ja välismaa vedajatega oli aluseks sellele, et teenus ja selle loojad on saanud autasusid innovatsiooni ning uusimate tehnoloogiate juurutamise eest. Tarbijate vastukaja teenusele on positiivne.
 • Paindlikkus – teil on ideid, kuidas süsteemi parandada või spetsiifilisi vajadusi? Rääkige. Head ideed realiseerime juba meie.
 • Funktsionaalsus – süsteem on tuntud suure hulga funktsioonide ja teiste süsteemidega  integreerumise poolest.
 • Pidev süsteemi uuendamine – süsteemi arendatakse dünaamiliselt. Kõik uuendused edastatakse tarbijatele tasuta.
 • Klientide teenindamine ööpäevaringselt – helistage ja me vastame kõigile teie küsimustele.
 • Operatiivsus – saate hakata süsteemi kasutama kiiremini kui isegi ootasite
 • Hinnapoliitika – läbipaistev, ahvatlev ja selge