Farm Field GPS andmete haldamine

Farm Field GPS andmete haldamine

Töötame mitmesuguste andmetega põllumajandustehnika GPS-navigatsioonist. Saame hinnata teie talus kasutatavaid süsteeme ja pakkuda lahendusi andmete kogumiseks, töötlemiseks, tõlgendamiseks ja nende edasiseks kasutamiseks tööprotsessis. Valmistatud saagise, muutuva (pritsimise, väetamise) kiirusega kaardid teisendame põllumajandusnavigatsiooniseadmetele sobivateks formaatideks

Pakume:

  • Andmete töötlemine ja edastamine mitmesugustest täppisviljelusseadmetest
  • Põllumajandusettevõtte põllu GPS-andmete õige tõlgendamine
  • Mullauuringute ettevalmistamine, muutuv pritsimine, väetamine, viljakuse kaardid sobivas formaadis
  • Nõuandeid täppispõllunduses