Uus GreenSeeker® on seade, mis töötab Connected Farm programmiga

naujienos3GreenSeeker® – odav, kaasaskantav, käes kasutatav põllukultuuride kvaliteedi mõõtmise seade, mida on väga lihtne kasutada. Kasutades GreenSeekeri andmeid, saab võtta vastu objektiivseid otsuseid vajaminevate väetiste koguste kohta. Selle tulemusena efektiivsemalt kasutatav väetis on majanduslikult tasuv põllumajandusettevõttele ja säästab ka keskkonda.

Uus Trimble xFill tehnoloogia

naujienos4Uue Trimble xFill™ tehnoloogia abil võib kindel olla, et isegi sel juhul, kui interneti- või modemiühendus on ajutiselt häiritud, edastatakse RTK muudatused Trimble RTX satelliitvõrgu signaali kaudu. Seega saab Trimble’i navigatsiooniseade 20 minutit töötada ikkagi stabiilselt ja täpselt ka siis, kui mobiilne internetisignaal on nõrk või kättesaamatu.

Connected Farm™ süsteem

naujienos5Connected Farm™ süsteem võimaldab näha reaalajas põllul töötava tehnika asukohta ja näidikute andmeid, edastada andmeid Trimble’i navigatsiooniseadmest büroos olevasse arvutisse ja isegi teostada andmevahetust põllul töötavate Trimble’i navigatsioonisüsteemide vahel, Trimble’i GPRS modemite abil, mida kasutatakse koos Trimble’i navigatsiooniseadmetega,  RTK VRS muudatuste vastuvõtmiseks.

Connected Farm- tasuta programm GPS mõõtmisteks nutitelefoniga

Kas Teil on nutitelefon SAMSUNG, iPHONE või muu või omate tahvelarvutit? Tõmmake endale Trimble ConnectedFarm™ programm ja kasutage telefonis olevat GPS vastuvõtjat, mille abil saate:

  • ·mõõta põldude või põllukultuuride piire,naujienos2
  • ·märkida ära vajalikud punktid,
  • ·teha geograafiliselt seotud fotosid,
  • ·märkida ära põllukultuuride kahjurite asukohad.

Kõik andmed saab kohe saata otse kontoris olevasse arvutisse, kus programmi ConnectedFarm™ abil saate mugavalt vaadata ja analüüsida põllult saadud andmeid.